Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι της δαπίτησας ο κώλος ο σφιχτός

Απο τον άπψηλο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: