Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010
Παλια Πόλη Ξάνθης, για ενα στρατοπεδο συγκέντρωσης μεταναστών στο χωριό Βέννα Ροδόπης