Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010


Αν και δε φαίνεται καθαρά, λέει:
"Ας δημιουργήσουμε καταπληκτικές ζωές"