Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Ο ΜΑΓΟΣ


ΠΑΡΕΛΑΣΗ


ΤΟΙΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 αξίζει να μεγενθύνετε την εικόνα και να παρατηρήσετε τόσο το περιεχόμενο όσο και τη δουλειά που έκανε ένα και μόνο άτομο....για εμένα αξίζει πολλά συγχαρητήρια.