Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Για τον Γιάννη Σκουλούδη - Άγριο λουλούδι

Άνω πόλη
Άνω πόλη

Απο μικρός στα βάσανα

Ελευθερία για όλους

Κέντρο

Φουγάρα

Άνω πόλη, Θεσσαλονίκη

Κι ας μην το 'χεις καταλάβει

Άνω πόλη, Θεσσαλονίκη