Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Ου διεκδικήσεις | DANGER | Acid

Από το σημείο αυτό διέρχεται η ουρά για τη Δημόσια Υπηρεσία που στεγάζεται στο κτίριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: